LOGJIK : Etiketa Paralajmeruese Qe Nuk e Dinim Se Na Duhej Deri Sa e Pame.