Nje Interviste e Lire Dhe Spontane. Kesaj i Them Demokraci Une.