Nuk Mund Te Thuash Se Ky i Shkreti Nuk i Ka Provuar Te Gjitha.