LAJME: Po Te Kishte Pasur Kete Sistem Sigurie Banka e Shqiperise Nuk Do Ish Vjedhur Kurre.

sisteme sigurie ne 1gallat.com