TEST PSIKOLOGJIK: ceremonia e Festes Se Veteraneve Ne Turqi. E Gjeni Dot Kush Eshte Veterani?


TEST PSIKOLOGJIK: Ne Turqi Festohet Festa Veteraneve. E Gjeni Dot Kush Eshte Veterani?